فیلم ایرانی بندر بند

معرفی فیلم ایرانی بندر بند

کارگردان:منیژه حکمت

فیلمی جاده ای، پر از چشم اندازهای بیاد ماندنی و مملو از موسیقی در میانه سیل خانمان بر افکن در ایران است…

 

منبع : دانلود فیلم